REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu www.angloteka.eu

Aktualizacja z: 08.08.2021.

Niniejszy “Regulamin” określa warunki korzystania z serwisu www.angloteka.eu i oferowanych w nim kursów i usług. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji wszystkich warunków Regulaminu.

1.Definicje:

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna.
 2. Operator/Administrator – administrator odpowiedzialny za serwis dostępny na stronach angloteka.eu
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny na stronach angloteka.eu
 4. Kursy – kursy języka angielskiego dostępne na www.angloteka.eu
 5. Usługi – wszelkiego rodzaju opcje dostępne w Serwisie www.angloteka.eu, takie jak np. zakładanie i logowanie się do konta, przeglądanie kursów i stron czy wypełnianie quizów.
 6. Kupujący / Klient – użytkownik dokonujący zakupu subskrypcji na stronie angloteka.eu

2.Oferowane kursy i lekcje próbne:

 1. Serwis oferowany na stronach angloteka.eu to kursy języka angielskiego do nauki języka przez Internet.
 2. Lekcje próbne są bezpłatne i służą do zapoznania się z ofertą i specyfikacją kursu. Lekcje próbne wymagają założenia bezpłatnego konta i zalogowania sie do serwisu. Po wejściu w zakładkę “Kursy Angielskiego” i przejściu do “Wypróbuj teraz” należy kliknąć w opcję “Zapisz się Teraz” aby wybrane lekcje próbne stały się aktywne. Na prośbę Użytkownika, konto bezpłatne może być w każdej chwili zamknięte.
 3. Użytkownik powinien skorzystać z lekcji próbnych ZANIM zdecyduje się na wykupienie subskrypcji na Kurs Płatny. Lekcje próbne umożliwiają przetestowanie specyfikacji kursu oraz sprawdzenie, czy serwis działa prawidłowo na urządzeniu Użytkownika/Klienta. W razie problemów z działaniem serwisu, Użytkownik powinien poinformować Operatora i nie wykupywać subskrypcji na Kurs Płatny do czasu uzyskania odpowiedzi i skutecznego rozwiązania problemu.
 4. Kursy Płatne – wymagają założenia konta i wykupienia subskrypcji w cenie sprecyzowanej przez Operatora w momencie zakupu. Po wniesieniu opłaty, Klient otrzyma dostęp online do pełnej wersji zakupionego kursu

3.Konta Użytkowników:

 1. Użytkownikiem serwisu www.angloteka.eu może być wyłącznie osoba fizyczna. W przypadku osób poniżej 18-tego roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i założenie konta, musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.
 2. Do założenia konta niezbędne jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika/Klienta
 3. Użytkownik/Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik/Klient. Niedozwolone jest zakładanie więcej niż jednego konta przez jedną osobę.
 5. Użytkownik/Klient może skorzystać z opcji “Przypomnij hasło” jeśli zapomni swojego hasła dostępu do serwisu. Link z prośbą zresetowania hasła zostanie wysłany na e-mail podany podczas rejestracji. Prosimy sprawdzić skrzynkę SPAM jeśli email resetujący hasło nie jest widoczny w wiadomościach odebranych.
 6. Niedozwolone jest udostępnianie, publikowanie lub odsprzedaż konta / hasła osobom trzecim.
 7. Operator nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej. Jest to w interesie Klienta/Użytkownika aby chronić swój login i hasło do konta.
 8. Konta bezpłatne, które są nieaktywne mogą być usunięte przez Operatora po upływie 30 dni od ich założenia.
 9. Niedozwolone jest aby nazwa konta (tzw. login) zawierała obraźliwe treści i słowa. Nie może także zawierać adresów stron internetowych i haseł promocyjnych.
 10. Zakładając konto, Użytkownik/Klient wyraża zgodę aby jego nazwa konta (tzw. login) była widoczna na jego profilu w serwisie, w dziale “Recenzje”, oraz innych stronach w ramach serwisu.
 11. Jeśli Użytkownik/Klient zdecyduje się umieścić zdjęcie profilowe na swoim koncie, jednoznacznie wyraża zgodę na jego publikację na swoim koncie w serwisie, w dziale “Recenzje”, oraz innych stronach w ramach serwisu.
 12. Niedozwolone jest aby zdjęcie profilowe zawierało obraźliwe treści i słowa. Nie może zawierać adresów stron internetowych i haseł promocyjnych.
 13. Zakładając konto, Użytkownik zobowiązuje się używać serwis dostępny na stronach angloteka.eu zgodnie z jego zastosowaniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić poprawną pracę serwisu i negatywnie wpływać na jej bezpieczeństwo.
 14. Użytkownik/Klient ma prawo do usunięcia swojego konta. Usunięcie konta wiąże się z utratą dostępu do serwisu i opłaconych Kursów. Opłata za subskrypcję nie podlega zwrotowi.
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika/Klienta, które jest używane niezgodnie z Regulaminem
 16. Użytkownik/Klient odwiedzający Serwis i zakładający konto w Serwisie, zobowiązany jest do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności https://angloteka.eu/polityka-prywatnosci/ oraz Polityką Plików Cookies https://angloteka.eu/polityka-plikow-cookies/ Użytkowanie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją tych Polityk.

4.Płatności i subskrypcje na Kursy Płatne:

 1. Kursy Płatne – wymagają założenia konta i wykupienia subskrypcji w cenie sprecyzowanej przez Administratora zgodnie z cennikiem przedstawionym w serwisie angloteka.eu.
 2. Opłata za subskrypcję na wybrany Kurs jest dokonywana z góry. Czas dostępu do Kursu Płatnego to okres ważności wykupionej subskrypcji, czyli 1 rok (365 dni), liczony od dnia aktywacji. Administrator, automatycznie przedłuży ten okres o kolejny rok (365 dni) w ramach oferowanego serwisu, bezpłatnie.
 3. Jeśli Użytkownik/Klient zaprzestanie używania serwisu w trakcie trwania subskrypcji, opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem wybranego Operatora Płatności.
 5. Operator serwisu angloteka.eu, nie przetwarza płatności. Operatorami płatności są banki i serwisy płatnicze. Wszelkie reklamacje płatności będą zgłaszane do Operatorów Płatności.
 6. Uruchomienie dostępu do Kursu następuje po otrzymaniu przez nas potwierdzenia od Operatora Płatności o wpłynięciu należnej kwoty, bądź zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.
 7. Jeśli Użytkownik/Klient dokonuje zapłaty za kurs przelewem bankowym, musi w tytule przelewu podać nr zamówienia i swoją nazwę konta (tzw. login).
 8. Operator dokona anulowania zamówienia jeśli:
  1. nie stwierdzi otrzymania należnej opłaty w przeciągu 7 dni,
  2. niemożliwe jest zidentyfikowanie konta Użytkownika, np. poprzez brak tytułu przelewu

5.Umowa:

 1. Umowa udostępnienia Kursów Płatnych zawarta jest na czas określony, zgodnie z ofertą Kursu wybranego przez Użytkownika/Klienta. Po wygaśnięciu subskrypcji do Kursu Płatnego, dostęp do niego będzie automatycznie zablokowany. Użytkownik/Klient nie jest zobowiązany do przedłużenia umowy na kolejny okres.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie gdy Klient dokonuje zapłaty za wybrane Kursy Płatne, czyli wykupuje dostęp do produktu cyfrowego i wyraża zgodę na jego dostarczenie.
 3. Użytkownik/Klient, może odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od jej zawarcia tylko wtedy, gdy Użytkownik/Klient nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionego Kursu Płatnego. Aby to zrobić musi wysłać oświadczenie na adres kontakt@angloteka.eu przed upływem tego terminu.
 4. Zwrot wpłaty powinien nastąpić w przeciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia.

6.Wymagania techniczne:

 1. Do poprawnego korzystania z serwisu dostępnego na www.angloteka.eu wymagane są:
  1. Komputer z podłączeniem do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Edge.
  2. Konfiguracja przeglądarki powinna mieć włączoną funkcje JavaScript oraz cookies (ciasteczka).
  3. Komputer musi być skonfigurowany do odtwarzania obrazu wideo i dźwięku. Zalecana rozdzielczość obrazu to 1024×768.

2. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań aby kursy działały poprawnie. Nie możemy jednak zagwarantować, że kursy będą działały bezbłędnie na każdym komputerze. Pewne oprogramowania i ograniczony sprzęt komputerowy mogą uniemożliwiać prawidłowy dostęp do Kursów w serwisie. Operator nie odpowiada za problemy wynikłe z powyższych przyczyn.

3. Użytkownik powinien spełnić zalecenia zawarte w punkcie 2.3 tego regulaminu, w celu przetestowania kompatybilności swojego sprzętu komputerowego ZANIM dokona subskrypcji na Kurs Płatny.

7.Prawa Autorskie

 1. Wszelkie materiały zawarte w Kursach dostępnych w serwisie angloteka.eu są chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik/Klient może wykorzystywać dostępne materiały tylko w celu indywidualnej nauki języka angielskiego.
 3. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, publiczne udostępnianie, wykorzystywanie w celach zarobkowych, wszelkich treści i stron dostępnych w serwisie angloteka.eu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i modyfikacji treści dostępnych kursów, w tym do dodawania lub usuwania ich elementów.

8.Recenzje:

 1. Użytkownik/Klient może przesłać swoją ocenę Serwisu Administratorowi strony angloteka.eu poprzez formularz “Recenzje” lub na adres email kontakt@angloteka.eu. Przesłanie recenzji, jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację
 2. Operator zastrzega sobie prawo wyboru w decydowaniu, które recenzje zostaną opublikowane. Wszelkie opinie, które naruszają zasady regulaminu, zawierają obraźliwe słowa lub są nierzetelne, mogą nie zostać opublikowane.

9.Przerwy w działaniu Serwisu:

 1. Serwis hostingowany jest na serwerach nazwa.pl. W sytuacjach gdy konieczne jest przeprowadzenie wznowień oprogramowania, prac konserwacyjnych, przeglądu, itp. może nastąpić tymczasowa przerwa w dostępie do usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy zaistniałe z powyższych przyczyn technicznych, niezależnych od Administratora.
 2. Klientowi w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 8.1 powyżej, nie przysługują żadne roszczenia, w tym zwrot jakichkolwiek kosztów. Administrator automatycznie i bezpłatnie, przedłuża każdą wykupioną subskrypcję na wybrany Kurs, o kolejny rok (365 dni) w ramach oferowanego serwisu jako ewentualna rekompensata za tymczasowe przerwy techniczne.

10.Kontakt:

 1. Użytkownik/Klient powinien zgłaszać wszelkie problemy związane z korzystaniem z Serwisu do Administratora wysyłając e-mail na: kontakt@angloteka.eu
 2. Administrator dołoży wszelkich starań aby wszelkie problemy techniczne usunąć w jak najszybszym czasie, a Użytkownik powinien otrzymać odpowiedź w przeciągu 7 dni. Jeśli jej nie otrzyma, powinien ponownie wysłać zgłoszenie.
 3. Administrator ma prawo do wysyłania wiadomości informacyjnych do Użytkownika/Klienta, związanych z prowadzeniem i działaniem oferowanego serwisu na stronach angloteka.eu

11.Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik/Klient będzie powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach w regulaminie.
 3. Zmiany w regulaminie nie naruszają praw Użytkowników/Klientów, ktorzy zawarli umowę przed zmianą regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed zmianą, będą obowiązywały według postanowień regulaminu ważnego w czasie zawarcia umowy aż do jej wygaśnięcia.
 4. Administrator podejmuje wszelkich starań aby oferowany Serwis był wolny od błędów merytorycznych, nie może jednak zagwarantować że takie nie wystąpią.
 5. Administrator nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu.
 6. Jeśli Użytkownik/Klient nie akceptuje powyższego regulaminu, nie powinien korzystać z oferowanego Serwisu i proszony jest o opuszczenie strony angloteka.eu.