Polityka prywatności.

Korzystanie z oferty Serwisu internetowego www.angloteka.eu wiąże się z podaniem danych osobowych, które są wymagane do uzyskania dostępu do naszego Serwisu i subskrypcji na oferowane Kursy. Dane Klientów naszego Serwisu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia i udostępnienia Klientowi naszego Serwisu, subskrypcji i kontaktu z Klientem.

Administrator może wysyłać bezpłatne wiadomości e-mail (Newsletter) do Użytkowników. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością Serwisu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Newsletter.

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy tylko Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.angloteka.eu i nie rozciąga się do innych stron, które mogą być udostępnione w postaci linka www, w tym stron do mediów społecznościowych.

Informacje zawarte w niniejszej Polityce zostały przygotowane

zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. (UK Data Protection Act 2018) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (EU GDPR).

Operatorem Serwisu oraz Administratorem Twoich danych osobowych jest: Angloteka LTD, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii (numer rejestracyjny 13588984), która jest zarejestrowana pod adresem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Zjednoczone Królestwo.

Inspektorem danych osobowych jest Administrator, który pełni funkcję i zadania inspektora.

Adres kontaktowy Administratora: kontakt@angloteka.eu

Cele przetwarzania danych:

– świadczenie usług w Serwisie Angloteka

– realizacja Twoich subskrypcji na Kursy

– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż Newsletter

– przesyłanie Newslettera

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

-umowa prowadzenia subskrypcji lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia

– ciąży na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością

– Twoja zgoda wyrażana w serwisie

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego

– nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

– nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu statystyki klientów

– w celu poprawy świadczonych przez nas Usług

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika dane w formularzach systemów Operatora

– Poprzez dokonanie płatności za subskrypcję na stronie www.angloteka.eu lub inne

– Podczas gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem Serwisu

– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika, plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

– Serwis może automatycznie zapisywać informacje o parametrach połączenia Użytkownika (oznaczenie czasu, adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny).

– Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z Administratorem Serwisu i zadaniem pytania. Każdorazowo opis formularza informuje, do czego on służy.

Podanie danych:

– jest dobrowolne, ale może być konieczne do korzystania z Serwisu www.angloteka.eu

Skutek niepodania danych:

– brak możliwości korzystania  z Serwisu

– brak możliwości dokonania subskrypcji na Kursy w Serwisie

– brak możliwości otrzymania informacji o promocjach, czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii
– do sprostowania swoich danych
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
– do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania danych
– do przenoszenia danych

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Na działania Administratora przysługuje skarga do organu nadzorczego w UK (ICO, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF) i odpowiedniego organu nadzorczego w kraju UE.

Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych:

– przysługuje w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, czyli nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z oferowanym Serwisem

– w odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Bezpieczeństwo danych:

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Informacja o plikach cookies:

Serwis korzysta z plików cookies. Polityka plików cookies jest dostępna pod adresem https://angloteka.eu/polityka-plikow-cookies/

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy Danych:

Korzystamy  z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu

– biuro  księgowe

– hostingodawca – Serwis jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: nazwa.pl

– podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

– podmiot zapewniający system mailingowy

– podmiot zapewniający usługi  marketingowe

– podmiot zapewniający usługi dokonywania płatności przez stronę www.angloteka.eu

– podmiot zapewniający usługi księgowości, w tym dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.