Kurs angielskiego 12 czasów angielskich

  • Course level: Średnio zaawansowane
  • Ostatnia aktualizacja 18/04/2023

Opis

“12 czasów angielskich” to kurs, który w najprostrzy możliwy sposób przedstawi wam każdy z dwunastu czasów angielskich. Nie zabraknie również licznych porównań pomiędzy czasami.

Oferujemy lekcje wideo z nauczycielem, omówienie konstrukji i zastosowań, liczne przykłady oraz ćwiczenia.

 

Czego się nauczę?

  • Poprawne użycie czasów

Topics for this course

64 Lekcji

Lekcja 1 – Present Simple – czasownik być w teraźniejszości

Lekcja 1 – Present Simple – czasownik być w teraźniejszości3:47
Quiz 1
Quiz 2
Mówienie – Lekcja 12:25

Lekcja 2 – Present Simple – konstrukcja

Lekcja 3 – Present Simple – zastosowania

Lekcja 4 – Present Simple – zastosowania cz. 2

Lekcja 5 – Present Continuous – konstrukcja

Lekcja 6 – Present Continuous – zastosowania

Lekcja 7 – Present Continuous – zastosowania 2

Lekcja 8 – Present Simple i Present Continuous – porównanie

Lekcja 9 – Past Simple – czasownik być w czasie przeszłym

Lekcja 10 – Past Simple – czasowniki regularne – twierdzenia

Lekcja 11 – Past Simple – czasowniki nieregularne – twierdzenia

Lekcja 12 – Past Simple – pytania i przeczenia

Lekcja 13 – Past Simple – zastosowanie

Lekcja 14 – Past Continuous – konstrukcja

Lekcja 15 – Past Continuous – zastosowania

Lekcja 16 – Past Continuous – zastosowania cz. 2

Lekcja 17 – Past Simple i Past Continuous – porównanie

Mix czasów

Lekcja 18 – Present Perfect – konstrukcja

Lekcja 19 – Present Perfect – konstrukcja cz.2

Lekcja 20 – Present Perfect – zastosowanie

Lekcja 21 – Present Perfect – zastosowanie cz. 2

Lekcja 22 – Present Perfect – zastosowanie cz. 3

Lekcja 23 – Past Simple i Present Perfect – porównanie

Mix czasów

Lekcja 24 – Present Perfect Continuous – konstrukcja

Lekcja 25 – Present Perfect Continuous – zastosowanie

Lekcja 26 – Present Perfect Continuous – zastosowanie cz. 2

Lekcja 27 – Present Perfect i Present Perfect Continuous – porównanie

Lekcja 28 – Past Perfect – konstrukcja

Lekcja 29 – Past Perfect – zastosowanie

Lekcja 30 – Past Perfect Contunuous – konstrukcja

Lekcja 31 – Past Perfect Continuous – zastosowanie

Lekcja 32 – Past Perfect i Past Perfect Continuous – porównanie

Lekcja 33 – Future Simple – konstrukcja

Lekcja 34 – Future Simple zastosowania

Lekcja 35 – Future Continuous – konstrukcja

Lekcja 36 – Future Continuous – zastosowanie

Lekcja 37 – Future Continuous – zastosowania cz. 2

Lekcja 38 – Future Simple i Future Continuous – porównanie

Lekcja 39 – Future Perfect – konstrukcja

Lekcja 40 – Furture Perfect – zastosowanie

Lekcja 41 – Future Perfect Continuous – konstrukcja

Lekcja 42 – Future Perfect Continuous – zastosowanie

Lekcja 43 – Future Perfect i Future Perfect Continuous – porównanie

Lekcja 44 – Mix czasów

Aneks 1 – Czasowniki nie tworzące czasów Continuous

Aneks 2 – Odmiana Czasowników nieregularnych

£40,00

Materiał zawiera

  • Lekcje wideo z nauczycielem
  • Teoria przedstawiona w prosty sposób
  • Bez skomplikowanych nazw gramatycznych
  • Przykłady z wymową
  • Ćwiczenia
  • Mówienie

Ważność rejestracji: 730 dni